Kapos- hegyháti Natúrparki Tájegységi Értéktár

Kapos- hegyháti Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottság

A Bizottság feladata és hatásköre

1.A Kapos–hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktár létrehozásának célja a térség közösségei számáraértéket képviselő természeti és kulturális örökségi elemek számbavétele és dokumentálása. Célja továbbá az összegyűjtött értéktári elemekközkinccsé tételéről és szélesebb körben való megismertetéséről való gondoskodás, elősegítve ezzel fennmaradásukat, megőrzésüket.

2.A Bizottság feladatait és hatásköreit a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet tartalmazza.

3.Szakmai megalapozás a Hungarikum mozgalom eredményeinek és az értéktárak készítése módszertanának megismerésével, a módszertani alapok rögzítésével;

4.A Hegyhát és a kapcsolódó Kapos mente, mint földrajzi, történelmi és néprajzi szempontok alapján egységet alkotó tájegység területén fellelhető nemzeti értékek közösségi alapú gyűjtése szakmai és közösségi műhelyek, valamint tájséták keretében való megismertetése

A Bizottság működési területe

A Kapos- hegyháti Natúrpark területe : Csibrák, Dombóvár, Döbrököz, Dúzs, Hőgyész, Kalaznó, Kisvejke, Kurd, Lengyel, Mágocs, Mekényes, Mucsi, Nagyhajmás és Závod települések.

Javaslattétel tájegységi értékké nyilvánításra

1.A tájegységi értékké nyilvánításra bárki tehet javaslatot írásban a bizottsági elnöknek címezve.

2.A javaslatot a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

  • 3.A beérkezett és előterjesztett javaslatot a Bizottság megvizsgálja, majd a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlásnak a meghatározott határidőig nem tesz eleget, akkor azt a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Bizottság székhelye és levelezési címe

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.

Kapcsolattartó: Fóris Dóra

fuzfatunder@gmail.com

Wosinszky Mórral kapcsolatban az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

wosinsky-mor-munkassaga.pdf

A lengyeli kultúráról az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

a-lengyeli-kultura.pdf

A Sánci-tetői földvárról az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

sanci-teti-foldvar.pdf

A löszképződményekről az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

a-hegyhat-sajatos-loszkepzdmenyei.pdf

A Fachwerk emlékekről az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

a-kapos-hegyhati-naturpark-nemetseghez-kotd-epitett-oroksege-fachwerk-emlekek.pdf

Lengyel-Annafürdőről az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

annafrdi-tursiztikai-es-termeszetismereti-kozpont.pdf

Gróf Apponyi Sándor örökségéről az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

a-kapos-hegyhati-naturpark-apponyi-oroksege.pdf

Ujváry Lajos munkásságáról az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

ujvary-lajos-1925-2006-festmvesz-munkassaga.pdf

A Kapos-hegyháti Natúrpark csodabogyós erdőiről az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

hegyhati-csodabogyos-erdk.pdf

A Kapos-hegyháti Natúrpark borairól az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

a-kapos-hegyhati-naturpark-borai.pdf

A kurdi csigáról az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

a-kurdi-pannoniai-fels-miocen-ledekek-smaradvanyai.pdf